Gourmet Butcher

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Essel Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

MinkAd.swf

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Oraita Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Cowen Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Guard Your Eyes
Heichal HalimmudDrop some coins each morning into the Yagdil Torah פושקא located in 770.
Pushka location: Walk down the main aisle toward the doors, it is on your  on the right side at shoulder height.

The Shiurim

Below you will find new shiurim or changes to existing ones, to find existing shiurim please click here.

הפתגם: מתעלה בשכלו גם במילי דעלמא ו' אדר, תשע"ב

כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... ונהנין ממנו עצה ותושי': דוקא דערפאר וואס ער איז עוסק בתורה לשמה איז ער זוכה צו דערהויבנקייט אין שכל בכלל, אויך אין וועלט-זאכן, אזוי אז ער קען געבן אן "עצה" אויך אין מילי דעלמא כו', ביז צו אן עצה וואס תורת אמת איז מעיד אז "נהנין ממנו כו'".לקו''ש חי''ז ע' 405

Upgrade your Davening Vov Adar, 5772

Kuntres Hatefila written by the Rebbe Rashab is a sure way to get guidance on making davening into what it is supposed to be.
Join a new shiur starting this coming Wednesday (Parshas Ki Tisa) at 7:00 AM. For more information please contact Yagdil Torah.

Exclusive Collection of Reb Yoel's Shiurim Vov Adar, 5772

Yagdil Torah has obtained a large library of shiurim by R' Yoel Kahn. These shiurim are in MP3 format, and many of them have never before been available to the public.
If you would like a certain recording, please contact Yagdil Torah.

A Shiur on Yichud
by Dayan Levi Yitzchok Raskin, of London, England
Yud Shvat 5772

An enlightening discourse on a most complicated yet relevant Halacha, with practical advice and suggestions you can use every day.

The shiur will answer many of your questions, including:

  • Is there a problem with Yichud in an elevator?
  • Can there be Yichud in a car?
  • Can I do plumbing, electric or other work when a woman is home alone?
  • What is considered "coming and going?"
  • How do I avoid Yichud at work?
  • And much more

The class will review the reasoning behind Yichud and clarify some common and some advanced cases, as well as ways to avoid Yichud.

8:30 PM, Tuesday, 5th of Adar (February 28th)

Men and Women are welcome.

*Free of charge
*Registration required
*Registrants will receive information pertaining to the shiur's venue

To register, please send your name and contact information via one of methods below.

For more information, please contact Yagdil Torah.

www.yagdiltorah.org
info@yagdiltorah.org
347.223.5943

Sponsored:

לע"נ הרה"ח ר' יששכר דוב ז"ל וזוגתו מרת מרים ז"ל ווייסMink Jewelers

הפתגם: התעסקות בפרנסה באופן שיהי' פנאי מספיק כ"ג שבט תשע"ב

צריכים להשתדל אשר התעסקות הבעל בפרנסה תהי' באופן כזה אשר יהי' לו פנאי מספיק ללימוד התורה, מספיק כנדרש עפ"י תורה ממנו, אף אשר עי"ז יתעסק פחות יותר בעניני פרנסה, וכל המחמיר בזה הרי זה משובח. אפשר אשר הבעל, להיותו מבחוץ להנהגת הבית, יטעה ויחשוב על כמה פרטי הוצאה שבבית, אשר בני ביתו לא יוותרו עליהם וענינים עיקריים הם, הנה על האשה שהיא בפנים הענין, להסביר לבעלה אשר ענינים טפלים המה, ולדרוש ממנו ובתוקף שלא לוותר על ענינים של תומ"צ בשביל ענינים של מה בכך. פורים תשי"ז - לקו"ש ח"ד ע' 1279

רוצה להרויח כסף?כ"ג שבט תשע"ב

כמה מתושבי שכונתנו שיחיו השיגו לעצמם מקור הכנסה נוסף ע"י שהתקשרו ל'יגדיל תורה' וביררו על האפשרויות שאנחנו מציעים לחצי משרה, או ע"י ביקור באתר www.yagdiltorah.org/jobs.

אחת המשרות הפנויות כרגע: דרוש מתכנת בAccess וVBA. אם אתה חושב שמשרה זו מתאימה לך, אנא צור קשר עם יגדיל תורה ליתר פרטים.

ללומד המתקדם:כ"ג שבט תשע"ב

סידרת שיעורים מרתקת בהלכה למעשה ע"י הגרשד"ב לוין שי' בעברית.
נושא: הלכות נטילת ידים
זמן: שלשה ימי חמישי ברציפות בשעה שמונה בערב.
צור קשר עם יגדיל תורה ע"מ להירשם וליתר מידע.
לתשומת ליבך: סידרת שיעורים אלו אינם קשורים לשיעורים שנמסרים באנגלית ובאידיש.

The PisgamForgoing Things that are of a Lesser Value Chof Gimmel Shvat, 5772

Efforts must be made to see to it that the husband's involvement in earning a livelihood should be such that it leaves sufficient time for Torah learning-"sufficient" in the sense that it satisfies the Torah's expectations of him-even if it means working a little bit less for a living. Indeed, whoever is machmir in this regard is praiseworthy.

Since the husband is less involved than the wife in running the household, there is the possibility that he may err and consider certain expenses necessary-thinking that they are indispensable and that they are matters that the members of his household won't forgo. Therefore, the wife, who is more involved in the actual running of the home, should explain to the husband that these matters are non-essential. She should appeal to him very strongly not to forgo matters connected with Torah and Mitzvos for the sake of trivialities.

Purim 5717-Likuttei Sichos, vol. 4, p. 1279

For the Advanced Learner Chof Gimmel Shvat, 5772

Exciting new English shiurim in practical Halachaby Rabbi Sholom Ber Levin

Topic: Hilchos Birchas Hanehenin
Takes place on three consecutive Tuesday's at 8:00 PM
Contact Yagdil Torah to register and for more information.

Note: This is a different series than the one taking place in Yiddish and Hebrew.

שיעורי הלחה למעשה י"א טבת תשע"ב


הפהפתגם: בן חורין - מאיר את העולם באופן דממילא כ"ה טבת תשע"ב

פאראן .. א .. מעלה צו וועלכער עס קומט צו דער עוסק בתורה - ער ווערט דורך תורה א "בן חורין": ער ווערט באפרייט פון האבן אליין צו טאן מיט הגבלות פון וועלט, נאר מלאכתו נעשית ע''י אחרים, דורך זיין לערנען פאר זיך (אבער אין אן אופן ורצון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים), באלייכט במילא דער אור התורה די וועלט.


לקוטי שיחות ח''ד ע' 1232

למעלה מעשר משרות עבודה ביגדיל תורה!כ"ה טבת תשע"ב

לפעילויות של "יגדיל תורה" נדרשת תמיד עבודה איכותית.

דרושים לנו עובדים עצמאיים לעזור עם הלוגיסטיקה של הארגון. אנחנו תמיד מחפשים כותבים, מעצבים גרפיים, מתרגמים, ועוד. אם אתה או מישהו שאתה מכיר מחפש הכנסה נוספת, תבדוק את רשימת המשרות במשרדינו או על ידי ביקור באתר www.yagdiltorah.org/jobs

האם נוכל לבצע זאת? זה תלוי בבן אדם אחד בלבד!כ"ד טבת תשע"ב

מכתב מהרב לוי בראוד מנהל 'יגדיל תורה'
כבוד ידידנו הנעלה שי',


יגדיל תורה מכריז בזאת על תוכנית חדשה - לבנות מרכז לימוד חדש בקראון הייטס.

כפי שיכולים להעיד הרבה מבקרים תדירים בהיכל הלימוד, בית המדרש הפך להיות קטן מלהכיל את קהל הלומדים. עם ציבור רב כ"כ המנצל את האוירה התורנית, ולכן נדרש מרכז לימוד גדול יותר עם משאבים ומתקנים נוספים.

נשמע כדמיון? אכן זהו דמיון.

Shabbos Chassidus Shiur Chof Daled Teves 5772

Rabbi Yoseph Shmukler, renowned for his ability to clearly articulate deep concepts in Chassidus, will be delivering a Chassidus Shiur between 9:30 AM and 10:30 AM every Shabbos (excluding Shabbos Mevorchim), upstairs in 770. Shacharis follows immediately afterward.

Arranged by the Minyan

הופיע! מדריך לימוד לקראון הייטס!י"א טבת תשע"ב

מדריך הלימוד השנתי של יגדיל תורה שכה ציפיתם לו הופיע וכבר הגיע לרבים מבתי קראון הייטס.אם שלך עוד לא התקבל עד אמצע חודש טבת, אנא צור קשר עם יגדיל תורה על מנת לארגן קבלת עותק.בין אם אתה תמה באיזו שעה השיעור של הרב כהן, או אם שמעת שהשיעור הוא בחברת ש"ס - אך אינך יודע היכן ממוקם בית כנסת זה, או שאתה פשוט צריך לדעת באיזו שעה מתפללים שחרית ב'אמפייר שטיבל', המדריך יהיה לעזרך.
המדריך כולל מידע על כל השיעורים הקיימים כעת בקראון הייטס, ומציין זמני תפילה ואירועים בבתי כנסת. זהו המדריך הכולל לכל הקשור ללימוד בשכונת קראון הייטס.