בּ"ה

SubjectMagid ShiurTimeDateDetailsLanguage
Laws of ShofarRabbi Shmuel
Bluming
0:59:29
74.12.25

25 Elul 5774

HalachaEnglish
Laws of RibisRabbi Pinchas
Vind
1:18:53
74.12.15

15 Elul 5774

HalachaYiddish
Medical Emergencies on ShabbosRabbi Shmuel
Bluming
0:58:17
70.05.19

19 Shevat 5770

HalachaEnglish
Know Your SoferRabbi
Greenfeld
1:04:36
74.06.02

2 Adar II, 5774

HalachaEnglish
Mezuzos:
Doing it Right
Rabbi
Greenfeld

Rabbi Hellinger

2:20:18
72.12.04

4 Elul, 5772

HalachaEnglish
Amira L’NochriDayan
Raskin
1:05:19
72.11.19

19 Av, 5772

HalachaEnglish
Understanding HappinessRabbi Zalman
Abraham
0:41:21
72.01.20

20 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
Simcha: The Tzemach Tzedek’s PerspectiveRabbi Shmuel
Bluming
0:30:43
72.01.19

19 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
Discovering SimchahRabbi Michoel
Seligson
0:59:51
72.01.18

18 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
TefillahDayan
Raskin
1:00:43
71.11.17

17 Av, 5771

HalachaEnglish
TzedakaDayan
Raskin
0:58:04
71.062.07

7 Adar II, 5771

HalachaEnglish
Sefiras HaomerRabbi Akiva
Wagner
0:35:58
71.07.17

17 Nissan, 5771

HalachaEnglish
Steam In KashrusRabbi E.
Teitelbaum
0:47:17
71.07.17

17 Nissan, 5771

HalachaYiddish
DaasRabbi Shmuel
Pevzner
0:54:07
71.05.21

21 Shevat 5771

ChassidusEnglish
ChochmahRabbi Shmuel
Pevzner
0:49:28
71.05.07

7 Shevat 5771

ChassidusEnglish
KesserRabbi Shmuel
Pevzner
0:47:28
71.04.29

29 Teves 5771

ChassidusEnglish
Tanya in 90 Minutes Part 2
Taub

Rabbi Shais Taub

0:47:32
71.03.10

10 Kislev 5771

ChassidusEnglish
Tanya in 90 Minutes Part 1
Taub

Rabbi Shais Taub

0:55:39
71.03.10

10 Kislev 5771

ChassidusEnglish
Bishul Kli Rishon on Shabbos
Lerner

Rabbi Michoel Lerner

0:53:14
70.05.29

29 Shvat, 5770

HalachaEnglish
Tosefes Shabbos
Kalmanson

Rabbi Y.Y. Kalmanson

0:48:20
70.05.22

22 Shvat, 5770

HalachaYiddish
Neiros Shabbos Kodesh
Leshes

Rabbi M.M. Volvovsky

0:43:47
70.04.17

17 Teves, 5770

HalachaYiddish
Spaces between Parshios of Tefilin and Mezuzos
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:40:57
70.03.03

Kislev, 5770

HalachaYiddish
Shel Yad before Shel Rosh
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:40:44
70.03.02

Kislev, 5770

HalachaYiddish
Mokom Hanachas Tefillin
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:46:24
70.03.01

Kislev, 5770

HalachaYiddish
Simchas Torah MaamerRabbi Y.
Altein
0:45:42
70.01.20

20 Tishrei, 5770

ChassidusEnglish
Damages between Neighbors
Leshes

Rabbi B. Leshes

0:31:43
70.01.19

19 Tishrei, 5770

HalachaYiddish
Sukkah on Shemini Atzeres
Overlander

Rabbi G. Overlander

0:50:38
70.01.19

19 Tishrei, 5770

HalachaYiddish
Sukkah Underneath a Porch
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:37:39
70.01.18

18 Tishrei, 5770

HalachaYiddish
When is Shkia?
Harpness

Dayan Harpness

0:53:30
70.01.18

18 Tishrei, 5770

HalachaYiddish
Sitting in a Sukkah in Avodah
Ofen

Rabbi Y.Y. Ofen

0:28:22
70.01.17

17 Tishrei, 5770

ChassidusYiddish
Netilas Lulav
Hertz

Rabbi A. Hertz

0:48:40
70.01.17

17 Tishrei, 5770

HalachaYiddish
Vacation in Halacha
Raskin

Rabbi L.Y. Raskin

0:58:09
69.11.01

19 Av 5769

HalachaYiddish
Can we build the Beis Hamikdosh? Part 2
Keller

Rabbi Y. Keller

0:28:49
69.11.01

1 Av 5769

Beis HamikdoshEnglish
Can we build the Beis Hamikdosh? Part 1
Keller

Rabbi Y. Keller

0:43:13
69.10.23

23 Tammuz 5769

Beis HamikdoshEnglish
Tosefes
and Kabollas Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

1:01:37
68.01.01

Unknown

 English
Ball
games on Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.01.01

Unknown

 Yiddish
Brochos for cooked foods
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.09.29

29 Sivan, 69

 Yiddish
Brochos
for various foods
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.09.22

22 Sivan, 69

 Yiddish
Hamotzi
and Mezonos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.09.15

15 Sivan, 69

 Yiddish
Sofek
Brochos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.09.08

8 Sivan, 69

 Yiddish
1st Day
of Aveilus
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.01.01

Unknown

 Yiddish
Yahrtzeit:
Laws and Minhagim
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.01.01

Unknown

 Yiddish
Shavuos:
Milchig meal
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:32:02
69.09.01

1 Sivan, 69

 Yiddish
Tznius: What Can I Do – II
Gancz

Rabbi A.D. Gancz

1:47:01
69.08.27

27 Iyar, 69

 English

Hefsek

Bein Netilas Yadaim L’Seuda

Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.08.23

23 Iyar, 69

 Yiddish
Birchas
Netilas Yadaim
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.08.16

16 Iyar, 69

 Yiddish
Netilas
Yadaim L’Tivalo B’Mashke
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.08.09

9 Iyar, 69

 Yiddish
Tznius: What Can I Do?
Gancz

Rabbi A.D. Gancz

1:50:26
69.08.05

5 Iyar, 69

 English
Netilas Yadaim L’Seuda
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.08.02

2 Iyar, 69

 Yiddish
Netilas Yadaim Shacharis
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.07.25

25 Nissan, 69

 Yiddish
Hilchos Pesach 3
Osdoba

Rabbi Yaakov Osdoba

1:00:08
68.01.01

Unknown

Bedikas ChametzEnglish
Hilchos Pesach 2
Osdoba

Rabbi Yaakov Osdoba

1:05:34
68.01.01

Unknown

Erev Pesach and Leil HasederEnglish
Hilchos Pesach 1
Osdoba

Rabbi Yaakov Osdoba

1:07:07
68.01.01

Unknown

Hechsher KeilimEnglish
Tables
and Keilim
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.07.04

4 Nissan, 69

 Yiddish
Birchas Hachama #2Rabbi Zalman
Abraham
 
69.07.01

1 Nissan, 69

 English
Bedikas
and Biur Chometz
Levin

Rabbi S.B. Levin

1:02:57
69.06.26

26 Adar, 69

 Yiddish
Birchas Hachama #1Rabbi Zalman
Abraham
 
69.06.23

23 Adar, 69

 English
Mechiras
Chometz
Levin

Rabbi S.B. Levin

1:01:29
69.06.19

19 Adar, 69

Shitas ADH”ZYiddish
Purim –
Mitzvahs
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:48:47
69.06.12

12 Adar, 69

 Yiddish
Purim –
Halachos of Megillah Reading
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:58:13
69.06.5

5 Adar, 69

 Yiddish
39
Melachos – Ma’avir, Mechabeh
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:52:38
69.05.28

28 Shevat, 69

 Yiddish
39
Melachos – Boneh, Soser
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:58:10
69.05.21

21 Shevat, 69

 Yiddish
39 Melachos – Kosev, Mochek and Mishatet
Levin

Rabbi S.B. Levin

1:06:56
69.05.14

14 Shevat, 69

 Yiddish
39 Melachos – Mechatech,
Korea, uMetaken Kli
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:58:29
69.05.01

1 Shevat, 69

 Yiddish
39
Melachos – Maphshit u’Molech, M’abed uMemachek
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:53:39
69.04.29

29 Teves, 69

 Yiddish
39
Melachos – Tzad v’Shochet
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:57:16
69.04.22

22 Teves, 69

 Yiddish
39
Melachos – Topher V’koreh
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:48:26
69.04.15

15 Teves, 69

 Yiddish
39
Melachos – Oreg, Kosher u’Matir
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:54:04
69.04.08

8 Teves, 69

 Yiddish
Organ
Transplants
Rabbi Zalman
Abraham
 
68.01.01

Unknown

HalachaEnglish
VIDEO: The Mitzvah of
Educating Children
Kaplan

Rabbi Nochum Kaplan

 
69.04.05

5 Teves, 69

ChinuchEnglish
The
Mitzvah of Educating Children
Kaplan

Rabbi Nochum Kaplan

0:54:42
69.04.05

5 Teves, 69

ChinuchEnglish
VIDEO: The Seforim Case in HalachaRabbi Moshe
Bogomilsky
 
69.04.05

5 Teves, 69

HalachaEnglish
The Seforim Case
in Halacha
Rabbi Moshe
Bogomilsky
1:20:45
69.04.05

5 Teves, 69

HalachaEnglish
39
Melachos – Tzovea, Toveh, Shozer
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:53:15
69.04.01

1 Teves, 69

 Yiddish
39
Melachos – Melaben
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.03.24

24 Kislev, 69

 Yiddish
Chanuka
Halachos
Rabbi Shmuel
Bluming
 
69.03.20

20 Kislev, 69

HalachaEnglish
39
Melachos – Gozez
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.03.17

17 Kislev, 69

 Yiddish
39
Melachos – Ofeh U’Mvashel
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.03.10

10 Kislev, 69

 Yiddish
Stealing to Save a LifeRabbi Zalman
Abraham
1:07:41
69.03.07

7 Kislev, 69

Matza AtzmoEnglish
When
You Ask For Rain
Rabbi Zalman
Abraham
1:04:57
69.03.07

7 Kislev, 69

HalachaEnglish
Me’amer, Zoreh, Tochen, Meraked, Losh
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.03.03

3 Kislev, 69

39 MelachosYiddish
Borrer
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.02.25

25 Cheshvan, 69

39 MelachosYiddish
Hasogas GvulRabbi Zalman
Abraham
1:05:04
69.02.21

21 Cheshvan, 69

 English
Dash
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.02.18

18 Cheshvan, 69

39 MelachosYiddish
Kotzer
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.02.11

11 Cheshvan, 69

39 MelachosYiddish
Choresh Zorea
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
69.02.04

4 Cheshvan, 69

39 MelachosYiddish
Shir Hamaalos 5747Rabbi Michoel
Seligson
0:39:56
68.12.28

28 Elul, 68

 English
Ki Ta’avo 5744
(#2)
Rabbi Michoel
Seligson
 
68.12.21

21 Elul, 68

 English
Halachos
of Chodesh Tishrei
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.12.21

21 Elul, 68

Halachos of Chodesh TishreiYiddish
Halachos
of Chodesh Tishrei
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.12.14

14 Elul, 68

Halachos of Chodesh TishreiYiddish
Elul MamorRabbi Michoel
Seligson
 
68.12.14

14 Elul, 68

Ki Sovo 5744English
Halachos
of Chodesh Tishrei
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.12.07

7 Elul, 68

Halachos of Chodesh Tishrei 
Elul MamorRabbi Michoel
Seligson
 
68.12.07

7 Elul, 68

Ani Ldodi 5733English
Moshiach
Gluckowsky

Rabbi M. Gluckowsky

 
68.12.03

3 Elul, 68

MoshiachEnglish
Kidush Hachodesh
Losh

Rabbi Y. Losh

 
68.11.11

11 Av, 68

Kidush HachodeshYiddish
Hilchos Eruvin
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.09.26

26 Sivan, 68

Eruvei TchuminYiddish
Geulah
Paltiel

Rabbi Yosef Paltiel

 
68.09.22

22 Sivan, 68

Awaiting MoshiachEnglish
Hilchos Eruvin
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.09.19

19 Sivan, 68

Chatzer and MavoiHebrew
Chassidus MiscRabbi Michoel
Seligson
 
68.09.19

19 Sivan, 68

MiscEnglish
Kashrus   Rabbi Shmuel
Bluming
 
68.09.15

15 Sivan, 68

Basar B’chalavEnglish
Hilchos Eruvin
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.09.12

12 Sivan, 68

Parts of EruvYiddish
Chassidus MiscRabbi Michoel
Seligson
 
68.09.12

12 Sivan, 68

MiscEnglish
Tznius
Gluckowsky

Rabbi M. Gluckowsky

1:56:34
68.09.08

8 Sivan, 68

Tznius in the familyEnglish
Chassidus MiscRabbi Michoel
Seligson
 
68.09.05

5 Sivan, 68

MiscEnglish
Hilchos Yom Tov
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.08.27

27 Iyar, 68

Machshirei Ochel NefeshYiddish
Chassidus MiscRabbi Michoel
Seligson
 
68.08.27

27 Iyar, 68

MiscEnglish
Hilchos Yom Tov
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.08.20

20 Iyar, 68

Mitoch Shehutra LetzorechYiddish
Torah in Chassidus
Paltiel

Rabbi Yosef Paltiel

 
68.08.16

16 Iyar, 68

Torah and ChasidusEnglish
Hilchos Sfira
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.08.13

13 Iyar, 68

2nd Pesach, Lag Baomer, HagbalaYiddish
Tefila in Chassidus
Paltiel

Rabbi Yosef Paltiel

 
68.08.09

9 Iyar, 68

Tefilah and ChasidusEnglish
Hilchos Sfira
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.08.06

6 Iyar, 68

Minhagei AveilusYiddish
Hilchos Sfira
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.07.29

29 Nisan, 68

Hearing SfiraYiddish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.07.08

8 Nisan, 68

Shiur Kzayis & Rvi’isYiddish
Hilchos PesachRabbi Shmuel
Bluming
1:03:03
68.07.04

4 Nisan, 68

Erev Shabbos & SederEnglish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.07.01

1 Nisan, 68

Food ChumrosYiddish
Hilchos PesachRabbi Shmuel
Bluming
1:00:20
68.062.26

26 Adar 2, 68

Preparing KitchenEnglish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.062.23

23 Adar 2, 68

Cleaning for PesachYiddish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.062.16

16 Adar 2, 68

Bdikas, Bitul ChametzYiddish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.062.09

9 Adar 2, 68

Folded MatzasYiddish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.062.02

2 Adar 2, 68

Matza kneadingYiddish
Hilchos Pesach
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.061.25

25 Adar 1, 68

Matza bakingYiddish
Hilchos Brachos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.061.18

18 Adar 1, 68

After Brocha on TeaYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:24:39
68.061.11

11 Adar 1, 68

Borer and TeaYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.061.04

4 Adar 1, 68

Bishul and TeaYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

0:38:20
68.05.27

27 Shvat, 68

Losh and eggsYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

1:03:11
68.05.20

20 Shvat, 68

Tochen and eggsYiddish
DreamsRabbi Moshe
Bogomilsky
1:11:58
68.05.14

14 Shvat, 68

Dreams in HalachaEnglish
Achdus Hashem
Wolf

Rabbi M.M. Wolf

0:53:45
68.05.14

14 Shvat, 68

Understanding unityEnglish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.05.13

13 Shvat, 68

Muktzeh and eggsYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.05.06

6 Shvat, 68

Borer and eggsYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.04.28

28 Teives, 68

Reserve ButtonsYiddish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.04.21

21 Teives, 68

Keys on BeltYiddish
Nitel Rabbi Moshe
Bogomilsky
 
68.04.16

16 Teives, 68

NitelEnglish
Shemita
Chanowitz

Rabbi Y.D. Chanowitz

 
68.04.16

16 Teives, 68

ShemitaEnglish
Hilchos Shabbos
Levin

Rabbi S.B. Levin

 
68.04.14

14 Teives, 68

Wearing TowelYiddish