בּ"ה

Recordings of Shiurim

Given for Yagdil Torah

SubjectMagid ShiurTimeDateDetailsLanguage
Laws of ShofarRabbi Shmuel Bluming0:59:29
74.12.25

25 Elul 5774

HalachaEnglish
Laws of RibisRabbi Pinchas Vind1:18:53
74.12.15

15 Elul 5774

HalachaYiddish
Medical Emergencies on ShabbosRabbi Shmuel Bluming0:58:17
70.05.19

19 Shevat 5770

HalachaEnglish
Know Your SoferRabbi Greenfeld1:04:36
74.06.02

2 Adar II, 5774

HalachaEnglish
Mezuzos:
Doing it Right
Rabbi Greenfeld
Rabbi Hellinger
2:20:18
72.12.04

4 Elul, 5772

HalachaEnglish
Understanding HappinessRabbi Zalman Abraham0:41:21
72.01.20

20 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
Simcha: The Tzemach Tzedek’s PerspectiveRabbi Shmuel Bluming0:30:43
72.01.19

19 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
Discovering SimchahRabbi Michoel Seligson0:59:51
72.01.18

18 Tishrei, 5772

ChassidusEnglish
TefillahDayan Raskin1:00:43
71.11.17

17 Av, 5771

HalachaEnglish